Mladí mladým: Mozaika svobody

Dokument České televize

Dokument představuje pomyslnou mozaiku vzpomínek někdejších studentských revolucionářů z roku 1989 na sametovou revoluci i dění následující. Pracuje zejména s původními orálně historickými rozhovory a autenticky tak zachycuje, jak narátoři z celé České republiky v současnosti reflektují – euforicky i kriticky – 90. léta, počátek 21. století i současnost. Zvláštní místo je v dokumentu věnováno dnešní mladé generaci, respektive tomu, v čem se liší dnešní angažovaní studenti od těch z roku 1989. Orálně historické rozhovory jsou navíc doplněny o archivní záběry a doprovodný komentář historiků.

Dokument vznikl v roce 2019 ve spolupráci České televize a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Ukázky z rozhovorů pochází z Digitálních sbírek Centra orální historie ÚSD AV ČR a byly pořízeny v rámci řešení grantového projektu „Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech“ (GA ČR č. 410/17-14167S). Projekt realizovali vědečtí pracovníci a autoři knihy Sto studentských evolucí (Academia 2019) v návaznosti na úspěšnou knihu Sto studentských revolucí (Lidové noviny 1999 a Karolinum 2019). Použitá hudba je součástí knihovny hudebnibanka.cz. Dokument na základě poskytnutých materiálů a archivních záznamů sestříhali Filip Vonka a Iveta Škrabalová z České televize.