Vysokoškolští studenti roku 1989
v časosběrné perspektivě
Životopisná vyprávění po dvaceti letech

Sto studentských (r)evolucí

Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové revoluce.

Zatímco „velké dějiny“ roku 1989 jsou již historiky víceméně zpracovány, porevoluční životy těch, kdo listopadové události rozpoutali, jsou známy jen zřídka. Právě oni stojí v centru orálně historického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Sto bývalých vysokoškolských studentů z roku 1989 odpovídá na tři otázky.