v listopadu 1989: student Pedagogické fakulty UP v Olomouci

v listopadu 2019: ředitel společnosti Edukol

realizace rozhovorů: Miroslav Vaněk, Olomouc, březen 2017 a březen 2018

Mám asociace, které souvisí s mým osobním životem, a pak takové ty celospolečenské. Na osobní úrovni je to hlavně to aktivní zapojení a v první polovině roku 1989 velké očekávání, co se stane, protože už se zdálo, že k něčemu by dojít mohlo. Zároveň i nepříjemné situace ve škole, kde to u mě vypadalo na nějaké kázeňské problémy – kázeňské ve smyslu mé politické orientace nebo prostořekosti nebo jak to nazvat – a kde se hromadilo napětí. Závěr roku vynikající, obrovský obrat a nasměrování života úplně jiným směrem. Perfektní.

A společenský rozměr byl, že konečně nastalo to, co si mnoho z nás přálo, a sice konec socialismu a poklonkování se Rusům a kdoví komu a konec smiřování se s katastrofálními lidmi ve vedení státu a společnosti, kteří neměli žádné morální hodnoty. Naděje, že konečně nastává doba, kdy se inteligentní lidé budou podílet na správě věcí veřejných a že začneme žít tak, jak si tenhle ten národ zasloužil. V to jsme určitě mnozí tehdy doufali a rozhodně ty první měsíce byly plné nadšení a možná i přehnaných iluzí. Řekl bych, že ohromné množství lidí bylo ochotno udělat maximum pro to, aby se ty sny naplnily, aby se nám tady žilo dobře a aby naše děti nezažily to, co jsme museli zažívat my, když jsme chodili do škol, museli jsme být zticha, nesměli jsme vyjádřit svůj názor a museli snášet spolužáky sraby, podržtašky a vlezdoprdelky.

A naopak ti mladí? Tvoje děti – ptají se tě, jaké to bylo? Je to mezi vámi vůbec téma?

Málo, strašně málo. Že by samy přišly, ať jim něco vyprávím, to určitě ne. Něco tuší, to ano. Zpravidla když je ten 17. listopad, tak běží nějaké programy v televizi, a asi zaznamenaly, že jsem se mihnul v dokumentech Igora Chauna nebo Petra Kaňky. Ale není to zase takové téma, a já je s tím nechci obtěžovat, což je možná špatně.

Na druhou stranu, buď je to geneticky dané anebo přece jenom sociálním prostředím, které se na nich projevilo, ale třeba mě velmi pozitivně překvapuje, jak reaguje můj syn v 21 letech na to, co se tady děje. Dělá kdeco kolem voleb, zveřejňuje na Facebooku a dává otevřeně najevo, co si myslí, což se mi velmi líbí. Dcera je ve třetím ročníku na gymnáziu, teď byla poprvé volit v prezidentských volbách a taky to pro ni bylo velké téma. A sama se mě přišla zeptat na jednotlivé kandidáty, co si o nich myslím a tak. A poté, co jsem jí svůj názor řekl, tak pak zase za mnou chodila a říkala mi, co si myslí její spolužáci, koho oni budou volit a proč. Přišlo mi, že si sama udělala stoprocentně jasno, že Zemana volit nikdy nebude. Asi vlivy prostředí, ve kterém vyrůstáš, jsou jasné.

Když odhlédneme od politiky, cítíš se osobně spokojený?

To je asi nějaký můj úděl, ta nespokojenost s politikou. Ale jinak jo, je plno radostí. Minule jsem mluvil o tom, že jsme založili mobilní hospic. To je něco, co slouží společnosti, jakýsi můj vklad společnosti. Možná že tím nahrazuju nějaký prvek, který nejsem schopen realizovat jinde, právě třeba v té politice. A to se daří, protože tam jsou fajn lidé a lidé s hodnotově podobnými postoji jako já, a společně děláme něco, o čem jsme hluboce přesvědčeni, že je potřebné a správné. Je nám jasné, kam jdeme a co chceme dokázat a myslím, že se rychle ukazuje, že jdeme správnou cestou – i přesto, že to vůbec není jednoduché.

Víc si dnes taky uvědomuji, že můj život je konečný a že se blížím smrti. Já jsem v životě zaznamenal několik ztrát lidí, kteří mi byli nejbližší, v rodině i mezi přáteli, dokonce bych skoro řekl, že z kategorie těch nejdůležitějších přátel už skoro všichni umřeli. Ne že bych nad tím uvažoval nějak extrémně, ale s ohledem na to chci dobře využít zbytek svého času, nehádat se s lidmi o blbostech a nedělat zbytečnou práci.

Martin Štainer (*1967) se narodil ve Valašském Meziříčí, kde také absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě nastoupil na Vysoké učení technické v Gottwaldově, obor chemicko-technologický (1986–87), později přestoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde prožil listopad 1989. Po revoluci rozšířil studium o Filozofickou fakultu, kde později získal doktorský titul z personálního managementu. Rok studoval ve Velké Británii (University of Hull). Externě přednášel na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (Řízení neziskového sektoru) a na Filozofické fakultě UP v Olomouci (NNO a veřejná správa, Úvod do managementu). Mimo přednáškovou činnost získal zkušenosti s realizací vzdělávacích a sociálních projektů financovaných z evropských fondů. V roce 2001 spoluzaložil Nadační fond OKNO (Olomoucká koalice neziskových organizací) na podporu aktivit pro rozvoj občanské společnosti. V roce 2016 založil mobilní hospic Nejste sami, kde působí jako předseda správní rady (hospic byl prvním v Olomouckém kraji, poskytuje péči jak umírajícím dospělým pacientům, tak jako jeden ze čtyř v ČR i dětem). V roce 1993 založil společnost EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., kde působí jako ředitel.