v listopadu 1989: student Fakulty žurnalistiky UK

v listopadu 2019: politik a diplomat

realizace rozhovorů: Lucie Rajlová, Praha, červen 2017 a říjen 2018

Sounáležitost, radost, přesvědčení, že se vám splnil životní sen, o kterém jste nebyl přesvědčen, že se, kdy vyplní. Jako mladý člověk jsem to asi vnímal jinak, možná míň než třeba Dubček. Když se po těch letech vrátil jako vítěz, tak to pro něj bylo určitě mnohem větší zadostiučinění. Pro nás to byla spíš ohromná naděje, že svět se posune někam, kam jsme vždycky chtěli, a že to je super. Byl to celoživotní zážitek. Dodnes si na ty první dny vzpomínám velmi přesně. Dodnes si to pamatuju. Paměť už sice neslouží, jak by měla, ale bylo to fajn.  Byli jsme nadšení z toho, že jsme to dokázali. Bylo to velké zadostiučinění a velká radost.

Co si přejete do budoucnosti?

Jsem starší, mám děti, tak v podstatě veškeré svá přání už projektuju do mých dětí. Nemám už velké kariérní plány, i když mne práce baví. Člověk je diplomat, chci dělat svoji práci poctivě a ve prospěch naší země. Mám za sebou i filmovou činnost. To je láska, ke které se vždycky budu vracet. Nevím, jestli někdy natočím celovečerní film, i když bych si to přál. Když se ale nesplní, budu žít taky. Není to tak, že bych kvůli tomu nespal. U filmu je důležité mít co sdělit. Něco sdělit ale chcete jenom někdy. Někdy jste šťastný a nemáte potřebu s nikým něco řešit. Když jste ale nešťastný, máte spíš potřebu se někomu vyzpovídat.

Michal Sedláček (*1967) se narodil v Plzni. Vystudoval gymnázium Wilhelma Piecka v Praze, s rozšířenou výukou cizích jazyků. Odmaturoval v roce 1985. Poté studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze a v letech 1998-2003 na Columbia University in the City of New York Obor studia Arts – Film directing. Byl také studentem právnické fakulty UK v Praze. Působil na pozici honorárního konzula v USA (Washington, Los Angeles) a jako náměstek pro Evropskou unii. Založil Festival českých filmů v USA.