v listopadu 1989: student Matematicko-fyzikální fakulty UK

v listopadu 2019: výkonný producent ve společnosti Warhorse

realizace rozhovorů: Miroslav Vaněk, Praha, červenec 2017 a duben 2018

Nejvíc se mi asi vybaví shromáždění na Albertově a pak na Národní třídě, to byl určitě silný zážitek. A pak v průběhu té stávky a v týdnech, co bezprostředně následovaly, bylo spousta silných dojmů.

S dětmi jsem o tom, když na to přišla řeč, mluvil. Není to rodinné tajemství, na druhou stranu to ale samozřejmě není tak, že přijdu domů, oni se sesednou v kruhu a řeknou: Tatínku, povídej, jak to bylo v tom listopadu. A podobně moji rodiče. Maminka si dokumenty, které se vysílají, nahrává, ale žádný nový archivní materiál, který by se dal odvysílat, se už asi nenajde. Moji rodiče na mě byli samozřejmě hrdí a měli z toho radost, ale taky jsme si k tomu všechno řekli…

A jsou s tím vývojem spokojení?

S některými aspekty ano, s některými méně, tak jako asi my všichni. Jim možná vadí jiné věci než mně, ale v principu si všichni myslíme, že to byla změna k lepšímu a můžeme se bavit o tom, co se dalo udělat ještě líp, než se udělalo…

V Citadele od Exupéryho berberský král říká, že když táhne karavana pouští, zůstávají za ní stopy. Tvoří jednu přímku nebo cestu a ta je jasná a zřetelná, každý krok nutně následuje po tom předchozím a člověk zpětně vidí, že ty věci nemohly být jinak. Ale v tom pohledu, kam karavana půjde dál, je prvních pár metrů pořád ještě jasných a čím dál do budoucnosti se díváme, tím je nejasnost větší. Člověk se dívá do minulosti a vidí, jak jedna věc vyplývala z druhé a říká si: Milníky – vydali jsme první počítačovou hru, kde jsme spolupracovali se zahraničním partnerem, a sám jsem odešel do takové zahraniční firmy, po návratu jsem si založil tady toto studio, to mělo úspěšnou kampaň na Kickstarteru, pak vydalo tu hru. To je sled nějakých událostí a vypadá to, že jedna logicky plyne z druhé… Jak jsem ale říkal, ve skutečnosti je v tom spousta náhody a štěstí a na druhou stranu třeba i příležitostí, které se nerealizovaly. Takže život jako série dat prostě vypovídá jenom část příběhu.

Martin Klíma (*1969) se narodil v anglickém Bristolu, kam jeho rodiče v záři 1968 emigrovali. Po dvou letech se ale rozhodli vrátit zpět do Československa. Jeho strýcem je známý spisovatel Ivan Klíma. V letech 1982–1987 studoval na přírodovědném gymnáziu Botičská v Praze, poté na MFF UK, kde roku 1993 získal titul Mgr. Byl členem studentského hnutí STUHA a v době listopadových událostí roku 1989 mluvčím centrálního stávkového výboru. V roce 1990 založil nakladatelství Altar specializující se na fantasy hry. Je spoluautorem legendární stolní fantasy hry Dračí doupě. Profesně prošel od 90. let několika společnostmi, nyní působí ve firmě Warhorse Studios jako výkonný producent.