v listopadu 1989: student Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

v listopadu 2019: lékař

realizace rozhovorů: Lucie Rajlová, Hradec Králové, červenec 2017 a říjen 2018

Nadšení té doby. Probuzení z jakési letargie, která na lidech byla patrná, a naše nadšení, které se pak přeneslo na velkou část společnosti, naděje a víra, že se věci budou pozitivně vyvíjet.

Máte děti?

Tři.

A bavíte se s nimi o listopadových událostech? Zajímá je to? 

Já jim to moc nevnucoval. A oni o to nemají nějaký aktivní zájem. Pro ně je ta doba vzdálená asi tak, jako pro mě vznik republiky v roce 1918. Ale i obecně mám pocit, že mladé dějiny příliš nezajímají. Já, když jsem byl mladý, jsem dějiny znal daleko lepší než oni. Nemyslím si, že to je problém jenom mých dětí.

Jaké jsou aktuálně vaše sny a plány? Ať z jakékoliv strany, soukromé, pracovní, ohledně společnosti…

Samozřejmě mám sny a plány soukromé, hrozně bych si přál, abych se dožil toho, že moje děti budou žít spokojeným životem, budou mít dobré partnery, děti, najdou uplatnění ve společnosti. Teď jsou moje děti ve věku, kdy o toto všechno do jisté míry bojují. Já se jim držet palce a být nápomocen všemožným způsobem, takže bych rád, abych se za několik let mohl podívat a říct, že se mi podařilo děti dobře vychovat a nastartovat do života. Měli jsme, já i manželka, různé zdravotní problémy, takže bych byl rád, kdyby se nám podařilo toto všechno překonat a ve zdraví žít ještě nějaká další léta. Profesní plány snad nemám, dělám práci, která mě baví, mám nějakou kvalifikaci, mám několik atestací, jsem spokojen a když to ještě nějakou chvíli vydrží, tak budu rád. Netoužím, co se týče profese, se dostat někam dál nebo výš. A co se týče společnosti, přiznám se, že nevím, co by se mělo dál dít a jakým způsobem pomoct pozitivnímu vývoji ve společnosti.

Jan Doskočil (*1965) se narodil v Hradci Králové. Středoškolská studia ukončil maturitou v roce 1983, poté pracoval dva roky jako dělník a sanitář. V roce 1985 byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na fakultě byl členem studentského stávkového výboru a později nově ustanoveného akademického senátu. Od roku roce 1992 pracoval v různých veřejných i soukromých zdravotnických zařízeních. Specializuje se na plastickou chirurgii.