v listopadu 1989: student Lékařské fakulty UK v Plzni

v listopadu 2019: ředitel Clinical Motility Laboratory

realizace rozhovorů: Miroslav Vaněk, Plzeň, říjen 2018

Člověk na to určitě vzpomíná s nostalgií… Za prvé byl daleko mladší a na univerzitě, takže to byla šťastné životní období, kdy se nemusel o nic moc starat. Vybavuju si takový ten optimismus, a jak se najednou k sobě lidi chovali líp. Nevydrželo to zase tak dlouho, ale několik měsíců to trvalo. V člověku byla spousta očekávání, řekl bych možná false expectations, takových naivních představ, že za pár let se všechno změní k lepšímu a přiblížíme se k Německu nebo k Rakousku.

Povídáš si o tom někdy s dětmi?

Ale jo, čas od času. Asi před rokem jsme tu byli s celou rodinou a cestovali jsme po Čechách a po Moravě. Naši kluci jsou samozřejmě Kanaďani, ale vědí, že mají českou a argentinskou část rodiny, a o tu historii se zajímají.

A když vzpomínají tví rodiče, vidí ty změny jenom pozitivně? Přece jenom jsou generace, které to už dost uteklo a jejich pohled se dost proměňuje.

Myslím si, že z hlediska lidských práv, cestování a všeobecné svobody to přijímají jako pozitivní, to je bez debat. Je tam samozřejmě taková ta „ekonomická nostalgie“, jako že před 30 lety bylo všechno lacinější a tak dále, ale vidět pozitiva spíš v minulosti je všeobecná vlastnost starších lidí.

89. byl určitě mezníkem, bez kterého by se ty následující asi neuskutečnily. Následující mezník byl odchod do Švýcarska, kde jsem byl pět let a poznal svoji manželku. A potom odchod do Kanady. Když si to člověk vezme, může plánovat, ale všechno je to takový řetěz náhod.

Přemysl Berčík (*1965) vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1991. Poté absolvoval postgraduální doktorandské studium na univerzitě v Lausanne (Švýcarsko), kde se zabýval neuronovou kontrolou gastrointestinální motility. Dále pokračoval na McMaster University (Ontario, Kanada) jako klinický asistent na postdoktorandské pozici se zaměřením na zvířecí modely funkčních onemocnění zažívacího ústrojí pod vedením prof. Stephena Collinse. V současné době je docentem v oddělení gastroenterologie, ředitelem Clinical Motility Laboratory a členem Farncombe Family Digestive Health Research Institute na McMaster University v Kanadě. Jeho klinický zájem se soustřeďuje na funkční poruchy střev, střevní dysmotilitu, gastroparesu a celiakii.