Knihy

V rámci projektu vychází třísvazková publikace ,,Sto studentských evolucí" (Academia) a druhé vydání knihy ,,Sto studentských revolucí" (Karolinum).

Sto studentských evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě.

Sto studentských evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě.VANĚK, Miroslav (ed.). Sto studentských evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě. (svazek I.–III.). Praha : Academia, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. ISBN 978-80-200-3027-6 (komplet, Nakladatelství Academia) / ISBN 978-80-7285-220-8 (komplet, ÚSD).

Třídílná publikace Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě navazuje na projekt z konce devadesátých let Studenti v době pádu komunismu v Československu – biografické rozhovory. Stejně jako před dvaceti lety se věnuje studentským aktivistům z roku 1989 a díky (nově využité) časosběrné orálněhistorické metodě zachycuje vliv formativní zkušenosti listopadové revoluce v roce 1989 na životní cesty bývalých studentů v osobním, profesním, případně politickém životě.

V prvním svazku autoři představují výsledky časosběrného projektu. V úvodní části knihy ozřejmují metodicko-technické přístupy, následující tři interpretativní kapitoly zachycují různé druhy vztahů někdejších stávkujících studentů – např. zda se po dvaceti, resp. třiceti letech považují za homogenní studentskou generaci roku 1989, jakým způsobem „devadesátky“ reflektují nebo jaké jsou jejich vlastní zkušenosti z 90. let a ze současného politického a společenského vývoje.

Obsahem druhého a třetího svazku je soubor 91 redakčně upravených (z celkem 100 nahraných) rozhovorů, který představuje cenný pramen nejen pro zkoumání listopadu 1989, ale i období, které následovalo po něm. Třebaže individuální životní cesty a zkušenosti jednotlivých studentů se různí, z rozhovorů jednoznačně vyplývá, že převážná většina z nich přisuzuje své zkušenosti ze sametové revoluce podobně zásadní, neoddiskutovatelný význam.

Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění.VANĚK, Miroslav a kol. Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění. Praha : Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4450-9.

Od prvního vydání knihy Sto studentských revolucí (1999) uplynula dvě desetiletí, v jejich průběhu se výrazně posunul historický výzkum problematiky soudobých dějin vysokých škol i sociálně laděných dějin studentů a studentstva. Po dvaceti letech se mj. z podnětu představitelů vedení nakladatelství Karolinum proměněný autorský tým pod vedením Miroslava Vaňka rozhodl vydat doplněné vydání knihy znovu, a to nejen proto, že se jedná o svébytný historický pramen, ale i jako příklad toho, jak se za dvacet let změnila orální historie. Právě publikace Sto studentských revolucí se stala milníkem na cestě české orální historie a jejího etablování v rámci tuzemského výzkumu soudobých dějin. Vzhledem k posunům náhledů na danou problematiku je kniha rozšířena o problematiku dějin a paměti studentů v moderních a soudobých dějinách, neboť pamětní výzkumné pole nejenže se stalo v posledních letech tématem velmi populárním, ale bytostně také souvisí s orální historií. V novém vydání knihy je částečně pozměněna a obohacena původní struktura.

Vedle úvodních aktualizovaných studií tvoří samotné jádro knihy původních šedesát pět editovaných, autorizovaných a vydaných rozhovorů z konce devadesátých let, které s časovým odstupem a v perspektivě časosběrnosti získaly na historickém významu. Mnoho narátorů totiž posunem z věku dvacátníků a třicátníků do věku kolem padesáti let dnes vidí některá témata jinak. A právě v jedinečné množnosti tento posun zaznamenat a nezaujatě posoudit je možné spatřovat obrovskou výzvu i zároveň satisfakci, že orální historické projekty rozvíjené tímto směrem představují doposud nepoznané dimenze a velký přínos i netušené výzvy.