Konference

O projektu ,,Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech“ se můžete dozvědět více také ze záznamu vědecké konference ,,100 studentských revolucí“, kterou uspořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Pracovištěm Orální historie – soudobé dějiny FHS UK. Záznam pořídila Česká televize 24. května 2019 v Knihovně Václava Havla v Praze.

Zobrazit záznam z konference na webových stránkách České televize

V prvním panelu konference s názvem ,,Rám výzkumu“ se vystupující zaměřili na širší kontexty výzkumu vysokoškolských studentů, a to ve vztahu k jejich předchůdcům a formám jejich sebeprezentací, k normativnímu rámci, k časosběrné povaze orální historie a z toho plynoucích otázek v souvislosti s proměnami tazatelského týmu.

1) Zahájení (Miroslav Vaněk)
2) O dějinách a paměti studentů (a studentek) z časů „velkých“ událostí českých soudobých dějin (Pavel Mücke)
3) Vysoké školy v době mezi přestavbou a revolucí (Pavel Urbášek)
4) Proč studenti a proč napodruhé? Časosběrnost a orální historie (Miroslav Vaněk)
5) Jak naskočit do rozjetého vlaku? Tazatelské reflexe a metodologické aspekty výzkumu (Petra Schindler-Wisten)

Ve druhém bloku ,,Sametová revoluce jako symbolické centrum“ se referující pokusili pojmenovat různé spektrum významů, které sametová revoluce (se)hrála či stále hraje v životech jejích aktérů, a to ve třech rovinách: ve vztahu k sobě samým a případné další veřejné činnosti, v nazírání vlastního porevolučního mládí a mladé dospělosti v 90. letech a ve vztahu k sobě navzájem a ke generacím svých dětí a rodičů.

1) Variace revoluce (Jana Wohlmuth Markupová)
2) Zlatá devadesátá? (Veronika Pehe)
3) Generace (Miroslav Vaněk)

Náplní závěrečného bloku byla diskuse s účastníky studentské stávky z listopadu 1989, kterou moderoval  Miroslav Vaněk. Jeho hosty jsou Zdena Kolečková (Ústí nad Labem), Tomáš Ctibor (Praha) a Martin Štainer (Olomouc).