Mafie

inventární číslo: L89-063
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

MAFIE

ÚV KSČ

Prezident

Vláda nár. porozumění – Parlament (fed. shromáždění)

vláda

soudy

velení armády

SNB, StB

odbory

nár. výbory

lidové milice

sdělovací prostředky

Ústava

demokracie