Možnosti odvolání poslanců nejvyšších zastupitelských sborů

inventární číslo: L89-160
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Možnosti odvolání poslanců nejvyšších zastupitelských sborů

Podle platného čs.volebního zákona je možné odvolat poslance, který zklamal důvěru svých voličů nebo se dopustil činu nedůstojného poslance.
O návrhu na odvolání poslance rozhodují veřejné schůze voličů ve volebním obvodě veřejným hlasováním.
O svolání veřejné schůze mohou žádat složky Národní fronty, tzn. v každém jednotlivém případě ta složka NF, která poslance NF navrhla.
V Praze 25. 11. 1989                                                  Studenti Právnické fakultu UK

 

TECHNIKA ODVOLÁNÍ POSLANCŮ

1.       Poslanci Federálního shromáždění a národních rad

Zklamal-li Váš poslanec Vaši důvěru, může být odvolán kdykoli. Obracejte se na ten orgán národní fronty, který jej navrhl s požadavkem aby předsednictvo FS (NR) zajistilo svolání veřejné schůze voličů ve volebním obvodu. nadpoloviční většinou hlasů při veřejném hlasování rozhodnou voliči o poslancově odvolání.

2.       Poslanci národních výborů všech stupňů

V tomto případě orgán Národní fronty, který poslance navrhl, žádá o svolání veřejné schůze voličů radu MNV, ONV, KNV. Nadpoloviční většinou hlasů při veřejném hlasování rozhodnou voliči o poslancově odvolání.

Studenti PF UK