Aby vojenská služba odpovídala skutečným potřebám

inventární číslo: L89-156
výška v cm: 25x18,7
šířka v cm:

Aby vojenská služba odpovídala skutečným potřebám státu

Pro vojenskou službu snesitelnější. Dodržovat závazky o lidských právech.

Pryč s neodůvodněným šikanováním a omezováním

Výzva vojáků z VÚ Žatec

 

My, vojáci, nechceme a nesmíme zůstat stranou současného dění v naší společnosti. Jestliže změny probíhají všude kolem nás, jsme toho názoru, že k nim musí dojít i v armádě. Proto reagujeme na vystoupení ministra národní obrany gen. plk. Vacka.

Navrhujeme:

1.       Snížení délky trvání vojenské základní služby pro vojáky základní služby na 12 měsíců a pro absolventy vysokých škol na 6 měsíců.

2.       Zavedení náhradní vojenské služby pro občany, kteří z důvodu přesvědčení nemohou sloužit ve zbrani.

3.       Zrušení vojenských kateder VŠ. Navrhujeme přípravu absolventů formou intenzivního krátkodobého soustředění u vojenského útvaru.

4.       Teritoriální zařazení všech vojáků a zajištění pravidelných krátkodobých dovolenek (minimálně 1x za měsíc), které by nebyly závislé na vůli velitelů, ale byly právně zaručeny.

5.       Revizi vojenských zákonů, které mj. dovolují drastické tresty včetně trestu smrti, za nepříliš významné prohřešky.

6.       Všechny změny se musí dotýkat i nás vojáků a absolventů, kteří v současné době sloužíme v armádě.

Vyzýváme všechny občany, aby se připojili k našemu prohlášení a vyjádřili svůj souhlas podpisem. Dále vás prosíme, abyste tento text množili, rozšiřovali a posílali co nejdříve na adresu: Předsednictvo FS, 110 00 Praha 1.

———————————————————————————————————————-

Jméno                 Povolání              Podpis                 Jméno                 Povolání              Podpis