Československá pacifistická liga_Koordinační centrum

inventární číslo: L89-088
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

československá pacifistická liga

Koordinační centrum Československé pacifistické ligy vyjadřuje hluboké politování nad současným děním v Rumunsku.

Jakékoliv použití násilných prostředků proti lidem vyjadřujícím svůj názor je naprosto neslučitelné se zásadami, které jsme přijali za vlastní.

Důrazně protestujeme proti porušování principů lidskosti a proti násilí páchanému na obyvatelích Temešváru a jiných rumunských měst.

VYZÁVÝME VLÁDU RUMUNSKA, ABY OKAMŽITĚ ZASTAVILA REPRESIVNÍ AKCE PROTI VLASTNÍMU LIDU A VSTOUPILA V ŠIROKÝ DIALOG S OPOZICÍ, NEBOŤ VLÁDA, KTERÁ POUŽIJE NÁSILÍ PROTI SVÝM OBČANŮM, JIŽ ZTRATILA SCHOPNOST JINÉ ARGUMENTACE, A TÍM POZBYLA PRÁVA STÁT V ČELE CIVILIZOVANÉHO NÁRODA.

L I D É,   B U Ď T E    N A    S E B E    H O D N Í   !

 

Koordinační centrum Čs. pacifistické ligy, v Praze dne 20.12.1989.

VŠK Větrník, blok I, Praha 6 – Petřiny, tel. 3805 / linka 497, 7.00–22.00