Co teď

inventární číslo: L89-089
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

CO TEĎ

Návrhy Československé strany socialistické z 24.11.89

–      rovná práva a rovné šance pro všechny občany a politické strany

–      zvýšení autority všech zastupitelských sborů, zákonodárných především

–      důsledné respektování lidských, politických a občanských práv

–      provedení svobodných voleb

–      pravdivé, úplné a včasné informování veřejnosti sdělovacími prostředky

–      naplnění vysokých morálních zásad v naší společnosti, obnovení smyslu pro pravdu a spravedlnost a naplnění humanistického odkazu našich národních dějin

–      zahájení a vedení celonárodního dialogu s cílem hledat a nalézat prospěch lidu, národa a rodné země

–      vzájemnou tolerantnost a pochopení jedněch k druhým

–      aby až do doby, než budou provedeny demokratické a svobodné volby, byly vytvořeny vlády národní dohody

N a v r h u j e m e

neprodlené svolání shromáždění představitelů všech politických stran, společenských organizací NF, občanských iniciativ, církví,s cílem zahájit dialog o budoucnosti Československé socialistické republiky.