Čs. Demokratická iniciativa se obrací…

inventární číslo: L89-144
výška v cm: 25x30,5
šířka v cm:

Čs. demokratická iniciativa

se obrací i na

BÝVALÉ VĚZNĚ

a vyzývá je, aby se již nedopouštěli trestaných činů a namísto toho se zapojili do demokratického procesu v naší společnosti, ve které je dnes místo pro každého.

Naše strana chce svou liberální politikou prosadit mimo jiné plnou svobodu podnikání, aby každý člověk mohl legálně obchodovat i podnikat a rozmnožovat svůj majetek dle svých schopností. Neuznáváme slova jako šmelina či nezdravé podnikání, neboť se domníváme, že se jedná o činnost, která v normální zemi platí za poctivou práci a ti, kteří byli za tuto činnost u nás zavíráni, by v demokratické zemi měli být váženými občany, kteří svým podnikáním či obchodem přispívají k hospodářskému rozkvětu země.

Proto se obracíme zejména na

VEKSLÁKY

a další ekonomicky schopné lidi, podpořte naši politiku vstupem do naší strany, případně finančními příspěvky na naši činnost.

Kontakt: Sekretariát ČsDI                                         Pro P-4: Martin Horák

ul. 28. října 3,                                                            tel.: 42 84 872

tel.: 26 77 55 1.24                                                    do zam.: 412 33 58