Demokratická mládež

inventární číslo: L89-128
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

DEMOKRATICKÁ MLÁDEŽ

Demokratická mládež se ustavuje jako nezávislá organizace sdružující všechny marxisticky orientované mladé lidi v ČSSR ve věku od 15ti do 33ti let. Vytváří se jako dosud chybějící protipól k SSM. Nechce převzít jeho roli, nýbrž narušit jeho monopol. Domníváme se, že SSM při nejlepší vůli nemůže zastupovat zájmy křesťanů či jinak nábožensky, filosoficky a světonázorově orientované nemarxisty. Cílem Demokratické mládeže je v konfederativním spojení se SSM, případně s dalšími mládežnickými organizacemi hájit nezadatelná politická, sociální, ekonomická, kulturní a jiná práva mladých lidí naší země. Struktura Demokratické mládeže je v protikladu ke zbytnělému aparátu mnohých dosavadních oficiálních struktur. Je pružná, akční, vyplývá ze zájmu a charakteru moderní mládeže. Usiluje o koaliční spojení se všemi nemarxistickými silami v naší zemi, což považuje za svůj hlavní příspěvek k celospolečenskému dialogu. Jedinou závaznou preambulí Demokratické mládeže je aktivní mravní obroda, vycházející z moderně chápaného křesťanství. Není služnou organizací žádné strany, církve či jiné instituce. Vychází z obrodného proudu v Čs. straně lidové, ale otevírá se všem, kdo chtějí hájit svá práva, práva nemarxistů, parlamentními cestami. Demokratická mládež se plně hlásí k požadavkům Občanského fóra a chce jako jeho konstituovaná součást spoluvytvářet podmínky pro demokratický, pluralitní systém v naší zemi. Mravní obrodu ovšem považuje v tomto směru za nutnou podmínku. Demokratická mládež poskytuje veškerý prostor pro uplatnění politických, ekologických, kulturních, církevních a jiných zájmů mladých nemarxistů. Připravuje své členy k další politické aktivizaci v nemarxistických stranách v nové, pluralitní, demokratické společnosti.

Kontaktní adresa: OV ČSL, Zborovská 29, Praha 5              150 00
telefon: 53 56 49, sestra Trylčová