Demokratické sdružení mladých

inventární číslo: L89-001
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Demokratické sdružení mladých

Návrh programu:

I.                     OTEVŘENOST – NÁŠ CÍL

Jsme otevřeni město i venkovu, všem idejím a lidem, kteří usilují o to, aby se stav veřejné nespokojenosti změnil v občanskou spokojenost.

Chceme:

–          být obhájcem sociálním práv jednotlivců, mladých rodin a mládeže na pracovištích i na školách

–          pomoci při očistě národní kultury od názoru minulosti v duchu humanismu a národních hodnot

–          stát se rovnoprávných obyvatelem patra mladých ve společném evropském domě

–          najít životní styl, jenž umožní harmonický vztah lidí a přírody jako vztah dětí a jejich matky

–          aby si mládež mohla sama určovat své zájmy a sdružení, jímž důvěřuje

–          aby stát garantoval naší budoucnost právně a my k ní přispívali svou politickou aktivitou

 

II.                   DEMOKRACIE – NAŠE CESTA

Demokracie sjednocuje a proniká všechny smysluplné tužby mladých lidí, a proto ji chceme uskutečňovat jako hodnotu politickou, sociální i mravní. Demokratické veřejné prostředí pro nás znamená nejen SVOBODNÉ VOLBY, ale i stálou kontrolu moci veřejností. Chceme spoluvytvářet takovou demokracii, která má lidské obě tváře – do veřejného života vnáší svobodu, do soukromého spokojenost a pohodu.

III.                 VOLNÉ SDRUŽENÍ – NÁŠ PROSTŘEDEK

Chceme demokraticky sdružovat, nikoliv svazovat umělce všechny, komu jsou blízké naše názory. Jsme otevřeni jednotlivcům i celým mladým rodinám.

DSM (ručně ÚV SSM)

Připomínky, návrhy a stanoviska zasálejte:

Programová komise
Senovážná ul. 2, Praha 1
Telefon 236 48 73

(Ručně: Adresa Pražského MV SSM)