Díky, Pane, díky!

inventární číslo: L89-077
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Díky, Pane, díky!

Hlahol Bohu, celá země!

Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy!

Pro tvoji nesmírnou moc

se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy,

ať zpívá žalmy tvému jménu.

Žalm 66; 1-4

Ano, zkoušel jsi nás, Bože,

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

zavedls nás do lovecké sítě,

těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil,

šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hodnost všeho.

Žalm 66; 10-12

Haleluja!