Dne 13. 12. 1989

inventární číslo: L89-075
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Dne 13. 12. 1989 se v Praze ustavila skupina odborníků, která bude shromažďovat a zpracovávat podněty občanů Prahy k přejmenování resp. navrácení starých názvů ulicím, náměstím a ostatním veřejným prostranstvím našeho hlavního města.

Činnost skupiny se zaměří na zajišťování následujících úkolů:

1.       shromáždění písemných podnětů jednotlivců i skupin občanů ze všech pražských obvodů, utřídění a vyhodnocení nejčastěji požadovaných změn;

2.       zpracování dokumentace o změnách tohoto druhu, provedených v minulosti;

3.       prosazování změn, požadovaných občany, u rady Národního výboru hl. m. Prahy a sledování jeho činnosti v této oblasti;

4.       informování veřejnosti o výsledcích práce naší skupiny, které bude prováděno pravidelně.

Naší snahou bude přispět k uchování nebo obnovení vžitých, tradičních pojmenování pražských ulic a veřejných prostranství a sladit přitom zájmy občanů s historickými tradicemi města.

S veškerými podněty, stanovisky a informacemi se můžete obracet na níže uvedené členy skupiny:

dr. Jan Jungmann            dr. Bohdan Zelynskyj      dr. Michal Tryml

Muzeum hl. m. Prahy     Archiv hl. m. Prahy          Pražský ústav státní památkové péče

Kožná 1, Praha 1              Husova 20, Praha 1         Malé nám.13 Praha 1

PROČ STÁLE GOTTWALDOVA?