Generálnímu prokurátoru

inventární číslo: L89-094
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Generálnímu prokurátoru

PRAHA (T) – „Jsme hluboce znepokojeni Vaším prohlášením ze dne 22. listopadu t. r. o tom, že šetření událostí ze 17. listopadu 1989 si vyžádá delšího času a usilovné práce zvláštní skupiny Vašeho orgánu,“ praví se v dopise, který zaslali ZV ROH, ZO KSČ a ředitel Ostavu ČSR. Uvádí se v něm dále, že existují záznamy o průběhu zásahu proti pokojnému shromáždění dne 17. 11. letošního roku, které mohou být důvodem pro zahájení trestního stíhání. Daleko závažnější však je, že trestné činy příslušníků vojsk ministerstva vnitra vůbec nepodléhají vyšetřování ze strany prokuratury ČSR, ale pouze vojenské prokuratury, organizačně začleněné mezi orgány federace. „Vaše prohlášení proto musíme považovat za snahu ovlivnit neprávnickou veřejnost předstíráním opatření, která by byla protiústavní, a to pod záminkou ochrany socialistické zákonnosti,“ stojí v závěru dopisu.