Hnutí Tolerance

inventární číslo: L89-079
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

HNUTÍ TOLERANCE

Společenské [nečitelné] se nevymýtí tím, že se o nich bude mlčet. Naopak! Je [nečitelné] nich diskutovat, dobrá informovanost je základem jejich [nečitelné] řešení.

Dávaje si do vínku toto přesvědčení, HT je hnutím za lepší informovanost, za překonání sociálních bariér a vnesení ovzduší vzájemné tolerance různých skupin obyvatelstva, zejména v otázkách:

1.       odstranění morálních předsudků i právních rozdílů mezi heterosexuálně a homosexuálně orientovanými skupinami populace, zrovnoprávnění homosexuální menšiny, zejména v trestním a rodinném právu (snížení hranice možnosti pohlavního styku na roveň heterosexuálních občanů, úprava partnerských vztahů apod.)

2.       úpravy postavení transsexuálních jedinců ve společnosti

3.       postupného odstranění heterosexuální a homosexuální promiskuity, které jsou jednou z hlavních příčin onemocnění AIDS

HT předpokládá úzkou spolupráci:

–          se všemi odborníky i laiky, kteří projeví zájem o tyto problémy a budou moci přispět svými názory a silami k jejich řešení

–          se Společností AIDS Pomoc (SAP) v otázkách týkajících se této nemoci, pomoci postiženým občanům a zabránění jejich diskriminace

–          se Svazem Lambda v problematice zrovnoprávnění homosexuálně orientovaných osob a transsexuálních jedinců.

Informace, pomoc a příspěvky na adrese:

Hnutí tolerance

Jiří Kříž

Oldřichova 40    tel.: 43 99 874

128 00 Praha 2

Za HT: Šimona Vrecionová, René Manů, Jiří Kříž, Tomáš Stoček, Jan Šimurda, Emil Socha…..

15. 12. 1989