Iniciativně za demokracii s Demokratickou iniciativou

inventární číslo: L89-029
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

INICIATIVNĚ ZA DEMIKRACII S DEMOKRATICKOU INICIATIVOU

NEZÁVISLOU POLITICKOU STRANOU

1.       ČsDI se ustavila 11. 11. 1989 jako 1. nezávislá politická strana s liberálně-demokratickým programem. Navazuje na tradici T. G. M. a duchovní odkaz křesťanské Evropy.

2.       Je součástí OBČANSKÉHO FÓRA, nehodlá vstoupit do současné Národní fronty.

3.       Členem ČsDI se může stát každý občan ČSSR, starší 16-ti let.

KONTAKT: Praha 1, ul. 28. října 3, tel. 26 77 55, (vchod vedle Perly, 4. patro)