JAK ODVOLAT ŘEDITELE PODNIKU

inventární číslo: L89-115
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

JAK ODVOLAT ŘEDITELE PODNIKU

Pokud jste státním podnikem a váš ředitel zklamal vaši důvěru, můžete jej i v průběhu jeho funkčního období odvolat podle ustanovení §29 zákona o státním podniku.

Ředitele odvolává tajným hlasováním shromáždění, které jej zvolilo. Shromáždění svolává rada pracovního kolektivu, která také podá návrh na jeho odvolání a je povinna svolat je vždy, požádá-li o to:

–      ředitel

–      zakladatel

–      alespoň jedna třetina členů pracovního kolektivu prostřednictvím příslušného orgánu ROH

Podle §2 odst. 3 zákona o státním podniku tvoří pracovní kolektiv pracovníci, kteří v něm konají práce v pracovním poměru, a to i ti, kteří v době hlasování nepracují pro zákonné překážky v práci.

JAK ODVOLAT VEDOUCÍHO VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

Ve státním podniku jsou vedoucí vnitřních organizačních jednotek buď jmenováni ředitelem státního podniku, nebo volen shromážděním pracovníků vnitřní organizační jednotky /§ 35 zák. č 88/1988 Sb./.

V prvním případě může být odvolán jen ředitel státního podniku, ve druhém případě na návrh rady pracujících vnitřní organizační jednotky shromáždění jejich pracovníků.

Pokud byl pracovník jmenován, odvoláním jeho pracovní poměr nekončí. Organizace mu určí jiný druh práce zdravotně vhodné a odpovídající jeho kvalifikaci.

Pokud byl pracovník zvolen odvoláním jeho pracovní poměr končí jen když byl zvolen z jiné organizace. V opačném případě jeho pracovní poměr i po odvolání trvá a postupuje se jako u pracovníků jmenovaných / § 65 – 67 ZP /.