Josef Kemr dělníkům

inventární číslo: L89-066
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

JOSEF KEMR DĚLNÍKŮM

Výzva a soukromé prohlášení

JOSEFA   K E M R A

českého herce a člena Národního divadla

d ě l n í k ů m   Československé socialistické republiky

 

„Jsem očitým svědkem, kdy dělnická třída pod vedením Klementa Gottwalda v roce 1948 ozbrojená vtrhla do ulic a náměstí celé republiky za jásotu a volání: „Republika je naše!“ I dnes jsem očitým svědkem těchto slavných dnů poznamenaných násilím, kdy netečně čeká mladá dělnická třída pod vedením generálního tajemníka Miloše Jakeše a čeká za mřížemi vrat svých dílen a závodů bezbranná, manipulovaná, zastrašená funkcionáři a ozbrojenými milicemi. Je na kolenou. Kdo jí konečně oznámí, že se rodí nová doba! Doba budování nové svobodné a mravně silné republiky!

Žaluji, apeluji, varuji a ohlašuji:

Všem, kdo dosud rozhodujete a vládnete, slyšte silný, bouřlivý hlas těch, kterým chcete vládnouti! Na váhání už není čas! Pohár pýchy, hluchoty, tvrdohlavosti, násilí a lží pomalu přetéká. Mládí republiky se nedá umlčet!“

Josef  K e m r

22. 11. 1989 = 22. 11.

* UŽ JE TO JINAK. DĚLNÍCI! 16/12

P.S.

Josef Kemr oznámil svoje rozhodnutí, že s touto výzvou sám osobně navštíví během středy 23.11.89 tyto průmyslové podniky a továrny: ŠKODA Plzeň, Kladenské taviče a horníky v závodě POLDI a automobilku ŠKODA v Mladé Boleslavi.