Kam se podějí?

inventární číslo: L89-005
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

V Praze v úterý 12. prosince 1989                                                       Ročník XLV – Číslo 292 – 50 hal.

Svobodné slovo

LIST ČESKOSLOVENSKÉ STRANY SOCIALISTICKÉ – NOSITEL ŘÁDU PRÁCE

Kam se podějí?

„PROTESTUJEME proti tomu, že byli do našich řad zařazeni M. Jakeš a M. Štěpán. Žádáme, aby byli z našich řad vyloučeni a vráceni zpět do KSČ, kam bytostně a svým celoživotním dílem patří.“ Pod tímto prohlášením jsou podepsáni nestraníci, kteří pracují ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu s. p. závod Velvěty. Jak nám řekli v tiskovém středisku Občanského fóra ve Špálově galerii v Praze, kde je tato listina vylepena ve výloze, stále více lidé se chce pod zmíněné prohlášení podepsat a vyjádřit tak stejný názor.

(iv)

* v pravém horním rohu ručně dopsáno: Udělejte si ho znovu kandidátem KSČ