Kdo prezidentem Československa?

inventární číslo: L89-003
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

KDO PREZIDENTEM ČESKOSLOVENSKA?

V pondělí 11. 12. 1989 ve večerních zprávách o jednání KSČ v Brně bylo oznámen návrh na jmenování pana Ing. Ladislava Adamce kandidátem KSČ Brna na funkci prezidenta republiky.

Nelíbí se mi ani navržení pana Ing. Ladislava Adamce na prezidenta, ani přístup generálního tajemníka ÚV KSČ pana Karla Urbánka ke skutečnosti a tón jeho projevu.

Musím připomenout, že současná krize národa a státu je výhradním výsledkem politiky KSČ. Ať již to bylo soustavné odpírání se všemu novému a pokrokovému nebo užití násilí, demagogie a zkreslování v nevybíravém boji proti komukoli čestnému a kritickému, to vše nás dovedlo do dnešní situace. Tato zhoubná aktivita KSČ zvláště zesílila za vlády pana Ing. Ladislava Adamce od září 1988. Způsob zásahu bezpečnosti 28. 10. 1988 navázal na tradici zahájenou 21. 8. 1969, kdy „bílé helmy“ potlačily kontrarevoluční povstání na Václavském náměstí tím, že nevybíravě zmlátily občany na procházce. Pokud by s tím, co se dělo za jeho vlády, pan Ing. Ladislav Adamec nesouhlasil, měl možnost odstoupit po zcela nesmyslných a brutálních zásazích v Praze v lednu 1989 při uctění památky Jana Palacha. vyvrcholení přišlo 17. listopadu 1989. Podle zpráv, které se vynořují, byla tato akce připravena jako promyšlená provokační součást plánovaného širšího represivního zásahu proti pražanům a národu. Přesto (nebo právě proto?) ještě 21. 11 Rudé právo vytisklo prohlášení, že vlády ČSSR, ČSR a SSSR budou energeticky chránit zájmy socialistické společnost“. V té době se oba naše národy teprve postupně seznamovaly s tím, co to energicky vlastně znamená.

Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že pan Ing. Ladislav Adamec nemá morální nárok kandidovat na úřad prezidenta našeho státu. Soudím, že KSČ nemá v současné době důstojného kandidáta na tuto funkci, ne proto, že by v řadách KSČ neexistovali čestní lidé, ale proto, že ti až do tohoto okamžiku nemohli rozhodovat o tom, kdo a jak vládne.

Vývoj k dnešnímu dni ukázal, že politice KSČ nemůžeme dosud důvěřovat, zejména pro propojení KSČ a StB (všichni příslušníci členy KSČ), a proto bychom si měli uvědomit svoji odpovědnost za svůj osud, protože každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Jsem optimista, protože věřím, že v našich národech kromě ducha Mahátmá Ganndhího, který inspiruje naše dnešní počínání a probouzejícího se ducha Mistra Jana Husi a Tomáše Garrigue Masaryka, dřímá také dědictví Jana Žižky z Trocnova.

My, kteří jsme mlčeli, ať již proto, že jsme se báli, nebo pro záblesk pocitu, že ještě není tak zle, abychom se jako blaničtí rytíři svatého Václava konečně projevili, nezapomeneme, jak dělníci  ČKD, když prvně přišli na Václavské náměstí, volali: „Už jsme tady“, a další dny: „Už jsme tady zas“, my všichni jsme hluboce vděčni panu Václavu Havlovi, Chartě ´77, všem, kdo statečně a moudře hájili čest národa, a studentům za to, že jsme se konečně probudili. Proto podporujeme Občanské fórum a Veřejnost proti násilí a chápeme je jako konající obrozené svědomí obou našich národů.

CHCEME, ABY NAŠÍM PREZIDENTEM SE STAL PAN   V Á C L A V   H A V E L

Je prvním kandidátem všeho lidu Československa mezi všemi, kdo připadají v úvahu, protože dlouhou dobu bojoval pevně a prozíravě za naši svobodu, má čerstvé zkušenosti s represivním aparátem bývalé vlády KSČ, a jako kulturní člověk může nám nejplatněji pomoci při hledání a zpětném získávání kulturní úrovně, kterou zničil kult násilí, lži a nenávisti pěstovaný StB. Proto Václav Havel na místě prvního občana státu již touto skutečností nám může vrátit pocit národní hrdosti a dát radost z nového spravedlivějšího řádu. A obojí budeme tak velmi potřebovat pro nelehkou práci na ozdravění naší země a společnosti.

Vyzývám své spoluobčany, kteří se mnou souhlasí, aby to stvrdili svým podpisem a podepsané archy poslali na Občanské fórum, ul. 28. října, Praha 1

MUDr. Pavel Veselý, CSc.

Ústav molekulární genetiky ČSAV

Flemingovo 2, 166 37 Praha 6