Národe český, vrať se ke Kristu!

inventární číslo: L89-039
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

NÁRODE ČESKÝ, VRAŤ SE KE KRISTU!

J. HUS Hus: