Nechceme násilí

inventární číslo: L89-032
výška v cm: 21x8,8
šířka v cm:

N E CH C E M E   N Á S I L Í  ! ! !

O b č a n é : Nenechte se vyprovokovat !

 

Žádná moc tohoto světa,kdyby se s celým Pekem spolčila, neudrží národa vzdělaného,ušlechtilého a statečného v poddanosti a otroctví.

T. G. Masaryk