Otevřený dopis koordinačnímu centru OF

inventární číslo: L89-120
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Otevřený dopis koordinačnímu centru Občanského fóra a redakcím sdělovacích prostředků

Věc: Občanské stanovisko absolventů VKVŠ VÚ 3329 Klecany

Posíláme vám občanské stanovisko absolventů VKVŠ VÚ 3329 Klecany k vystoupení ministra národní obrany generálplukovníka Vacka, odvysílanému v Československé televizi a Československém rozhlase dne 15. prosince 1989, ve kterém předložil návrh na zkracování základní vojenské služby. K tomuto stanovisku vydáváme následující prohlášení:

S tímto návrhem zcela zásadně nesouhlasíme, chceme veřejně upozornit na vážné důsledky, které by plynuly ze zkrácení vojenské služby pouze nastupujícím ročníkům. Ministr vyjádřil naději, že vojáci základní služby pochopí motivy tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žijeme mezi vojáky, víme, že opak je pravdou. Vojáci tuto situaci nechápou a nepochopí.
Potvrdí to i řada vojáků z povolání a dalších příslušníků armády i ostatní, kteří prošli základní vojenskou službou nebo náhradní službou v naší armádě. Již mnoho let se v armádě zhoršují mezilidské vztahy, dochází k šikanování nastupujícího ročníku až k ublížení na zdraví. Kořeny tohoto stavu jsou známy. Jsou známy zejména v celkové krizi společnosti, ve ztrátě víry mladé generace v mezilidské hodnoty, ale také v nedlslednosti některých příslušníků velitelského sboru. Šikanování není velitelský sbor schopen zabránit ani v nynější době, kdy je nastolena jakási rovnováha mezi prvním a druhým ročníkem vojáků základní služby. Naprosto pak šikanování s velkými možnými důsledky pro zdraví maldých vojáků nebudou schopni zabránit, až se tato rovnováha jednostranně poruší. Jako absolventi vysokých škol, a tím i vojenských kateder, zastáváme a fakticky řídíme chod útvaru od odchodu vojáků z povolání z práce po 16. hodině do budíčku a o sobotách a nedělích. V nastalé situaci po uveřejnění návrhu ministra národní obrany i ve funkcích, ve kterých jsme určeni kádrovými rozkazy, nejsme schopni zabránit rapidnímu zhoršení vztahů mezi vojáky, kteří doufali ve zkrácení vojenské základní služby.
Žádáme, aby při rozhodování o způsobu krácení vojenské služby bylo toto stanovisko a velké nebezpečí vzato v úvahu. Za nejlepší řešení považujeme zkrácení vojenské služby se zpětnou platností, vztahující se na všechny vojáky základní služby v branném poměru.

V Klecanech, dne 16. prosince 1989                                                                  níže podepsaní
/podepsáno 32 absolventy
VKVŠ na VÚ 3329 Klecany/

PODPISY K NAHLÉDNUTÍ V KOORDINAČNÍM CENTRU ČS. PACIFISTICKÉ LIGY
/ VŠK Větrník, blok I. tel.: 3805, linka 497, služba od 7 do 22 hodiny/