Petice vojáků základní služby VÚ 3514 Chrudim

inventární číslo: L89-015
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Petice vojáků základní služby VÚ 3514 Chrudim

My, vojáci základní služby ČSLA, považujeme za výraz své vůle toto společné prohlášení k návrhu novelizace částí branného zákona, s nímiž byla veřejnost seznámena při tiskové konferenci s ministrem národní obrany dne 15. 12. 1989.

Ačkoliv dlouho očekávaná novelizace branného zákona je v souladu s pozitivními tendencemi v mezinárodním vývoji, jimiž jsme v poslední době svědky a výrazně přispívá k budování naší lidové armády v novém duchu, na zásadách rozumné dostatečnosti. Přesto považujeme za nezbytné vyslovit kategorický nesouhlas s tím, že připravovaná novelizace se nevztahuje na vojáky již vykonávající základní vojenskou službu.

Nedovedeme si ničím zdůvodnit tuto skutečnost, jež zcela jistě přinese v prolínacím období působení stávajícího a nového zákona značné problémy, které se budou zejména týkat otázek vzájemných vztahů mezi vojáky. Není zanedbatelné ani hledisko vnitřní motivace již sloužících vojáků k výkonu základní vojenské služby.

I přesto, že československé zákony zpravidla nenabývají účinnosti se zpětnou platností, československý právní řád tuto skutečnost výslovně neupřesňuje.

Jsme přesvědčeni, že novelizace branného zákona působícího se zpětnou platností, by zabránila narušení vzájemných vztahů mezi vojáky. Zároveň by i významnou měrou připěla k naplňování cílů přestavby československé ekonomiky.

Navrhujeme proto přehodnotit rozhodnutí o zpětné platnosti novelizovaného branného zákona.

Vojáci VÚ 3514 Chrudim

Petici podepsalo 98 % vojáků základní služby včetně A VKVŠ, kterých se zkrácení vojenské základní služby dotýká. Podepsaný arch byl přiložen k petici zaslané vládě ČSSR.