Poměrné zastoupení ve vládě

inventární číslo: L89-004
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Poměrné zastoupené ve vládě

ČSSR 15 500 000 obyvatel

KSČ 1 700 000 ? max 3 ministři

Čs. strana lidová 31 000 max 1 ministr

Čs. strana socialistický max 1 ministr

Strana slovenskej obrody max 1 ministr

Strana svobody max 1 ministr

Nestraníci min 13 minsitrů