Pozor! Chceme mír, ne válku

inventární číslo: L89-081
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

POZOR!

CHCEME MÍR, NE VÁLKU !!!

Byl navržen nový Branný zákon, který zkracuje vojenskou prezenční službu, ruší vojenské katedry na vysokých školách a umožňuje odmítnutí vojenské prezenční služby u věřících a pacifistů. Proto bychom chtěli upřesnit naše požadavky na nový prozatímní Branný zákon, který by měl vstoupit v platnost 1. 1. 1990.

1/ předběžné zkrácení vojenské základní služby na jeden rok

2/ zrušené vojenských kateder na vysokých školách

3/ umožnění náhradní služby lidem odmítajícím vojenskou prezenční službu z přesvědčení

4/ úplnou apolitizaci armády

5/ ustanovit nový Branný zákon, jehož návrh bude předložen až po vyřešení mezinárodních sporů NATO a Varšavské smlouvy

Svou podporu těmto požadavkům vyjádříme svým podpisem a shromážděním na Staroměstském náměstí dne 20. 12. 1989 v 15.00 hodin. Tato naše předvánoční mírová aktivita bude nejen podporou našich požadavků na Branný zákon, ale i mezinárodní výzvou státům sdruženým ve vojenských paktech, aby nám pomohli zachovat mír na Zemi.

MASKÁČE A PLYNOVÉ MASKY S SEBOU !!!

Své podpisy zasílejte na adresu: Jan Havránek

Mazurská 517

Praha 8- Troja

PSČ 181 00

Jedná se o akci OF při SPŠŠ v Praze 1, Betlémská 4.

EKOLOGICKÝ ATHEISMUS