Pozor!

inventární číslo: L89-098
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

POZOR!

Socha sv. Václava na Václavském náměstí se po 17. listopadu 1989 stala opět symbolem našeho národa. Proto jsme uvítali, když byl ustanoven „noční stávkový výbor u sv. Václava“, který se postavil po bok studentských hlídek, aby pomáhal udržovat pořádek a zabraňoval případným provokacím a výtržnostem. V současné době, kdy se napětí ve společnosti uvolnilo, přítomnost NSV se všemi dalšími jevy, které ji doprovázejí, je přinejmenším problematická a neodpovídá současné politické situaci. Lidé, kteří spontáně ustanovili v prvních dnech NSV, byli postupně „nahrazeni“ lidmi, z nichž mnozí vyvolávají nedůvěru nejen svým způsobem projevu k veřejnosti, ale i častým střídáním zaměstnavatelů. Někteří členové NSV v průběhu stávky studentů rozšiřovali výzvy a letáky v příkrém rozporu a našimi stanovisky a zájmy. Poslením případem je leták v němž je herec Jiří Schwarc označen za agenta StB. Touto zprávou jsme velice pobouřeni a v žádném případě se nezakládá na pravdě. Vyvrcholením činnosti NSV bylo uveřejnění správy ve VP ze dne 11. 12. 1989, ve které jsou pražané informováni o tom, že peníze na podporu studentů mohou být poskytnuty nejen na konto SBČS, ale i do karavanu u sochy sv. Václava! Od veškeré činnosti samozvaného NSV se rozhodně distancujeme a vyzýváme i jménem celostátního stávkového výboru dělníků k jeho rozpuštění a návratu okolí sv. Václava do původního stavu s tím, že pořádek v dalších dnech budou výhradně zajišťovat studentské hlídky.

15. prosince 1989

Koordinační stávkový výbor studentů VŠ

VŠ 15. 12.