Prohlášení: My vojáci základní služby

inventární číslo: L89-017
výška v cm: 21x11
šířka v cm:

+ PROHLÁŠENÍ +

My vojáci základní služby

V Ú  M V  2 2 2 0   P R A H A   Z B R A S L A V

zahajujeme dne 19. 12. 1989 dvoudenní

P R O T E S T N Í   H L A D O V K U

proti nedemokratickému návrhu při po na zkrácení vojenské služby.

vyzýváme poslance FS, aby při posuzování návrhu branného zákona zvážili možnost zkrácení vojenské služby i pro vojáky sloužící v současné době.

Prosíme o podporu rodiče, naše děvčata, kamarády, ostatní vojáky základní služby a celou demokratickou veřejnost.

 

* Po stranách je ručně dopsané: VOJÁCI V HLADOVCE!