Prohlášení pravoslavné církve v Československu

inventární číslo: L89-097
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

PROHLÁŠENÍ

pravoslavné církve v Československu

„Miluj Boha a miluj svůj lid, služ Bohu a služ svému lidu.“ To jsou slova pravoslavného biskupa mučedníka Gorazda, kterého umučili fašisté. Pravoslavná církev v Československu jej kanonizovala v roce 1987 na svatého. K hlavním vlastnostem svatého Gorazda patřilo vlastenectví, silné sociální cítění, pokora, skromnost a odvaha.

Ve jménu lásky k vlasti a národu jsme my pravoslavní věřící proti násilí, zlobě, nenávisti a hlavně proti fanatismu, v jehož základě je snaha vnutit násilím své přesvědčení politické nebo náboženské jiným.

Pravoslavní věřící v Československu se modlí za svojí vlast, národ, národnost, které dostali jako vzácný dar od Boha. Ctí zákonnou vládu a pokud její politika znamená péči o všeobecné blaho celé společnosti, angažuje se, a do této sféry lidské působnosti uvádí křesťanské zásady.

Jedním z našich úkolů je následování Krista a láska k bližnímu. Z lásky pramení skutky tělesného milosrdenství: nasytit hladové, napojit žíznivé, přijímat pocestné, odívat nuzné, ošetřovat a navštěvovat nemocné, navštěvovat vězně a pochovávat mrtvé, a duševního milosrdenství: modlit se za živé i zesnulé, napravovat chybující, poučovat nevědomé, dávat dobrou radu, těšit, nemstít se a hlavně odpouštět.

Naše úkoly jsou shodné s některými články Programových zásad Občanského fóra ze dne 26. listopadu 1989 a proto je chceme podporovat,abychom společně se všemi lidmi dobré vůle pomohli k uzdravení naší společnosti.

 

Praha 27. listopadu 1989

Dorotej
metropolita pražský
a celého Československa