Protest kardinála Tomáška

inventární číslo: L89-147
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

PROTEST KARDINALA TOMASKA

PROTESTUJI PROTI ZKRESLUJICIMU ZPUSOBU, JAKYM SDELOVACI PROSTREDKY REFERUJI O MEM ROZHOVORU S PANEM MIROSLAVEM STEPANEM. JAKO PASTYR CIRKVE SE SNAZIM NEODMITNOUT NIKOHO, KDO MNE POZADA O ROZHOVOR. SETKANI S PANEM STEPANEM VSAK NAPROSTO NELZE POVAZOVAT ZA [NEČITELNÉ] DIALOG, PO NEMZ JSEM MARNE PO LETA VOLAL.

PLNE TRVAM NA SVEM POSELSTVI VSEMU LIDU CESKOSLOVENSKA. KATOLICKA CIRKEV STOJI ZCELA NA STRANE NARODA V JEHO NYNEJSIM ZAPASU. DEKUJI VSEM, KTERI SE NYNI ZASAZUJI ZA DOBRO VSECH A MAM PLNOU DUVERU V OBCANSKE FORUM, KTERE SE STALO MLUVCIM NARODA.

V PRAZE 24. 11. 1989                    FRANTISEK KARDINAL TOMASEK

 

 

Právo na stávku

Ústava ČSSR právo na stávku výslovně neupravuje. Toto právo není předmětem ani žádné jiné právní úpravy v ČSSR. Podle základní právní zásady, platné i u nás, však platí, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který přijala i ČSSR (č.120/1976 Sb.) právo na stávku upravuje v čl. 8 odst.1 písm.d. Stojí zde : „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit…právo na stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony příslušné země“. (Toto právo je tedy jedním z těch práv, u nichž ČSSR dosud nedostálo svým mezinárodně právním závazkům.)

Právo na stávku má tedy každý občan ČSSR, a protože toto právo není zákonem ani jinými právními předpisy upraveno, je neomezeno !

(to však neznamená, že by stávkující neměli jinak dodržovat platné právo. Nesmí se např. dopouštět trestných činů ublížení na zdraví, poškozování cizí věci atd. Nesmí tedy v průběhu stávky dělat nic, co by nemohli dělat i jinak.)

 

 

Výzva !

Koordinační stávkový výbor vyzývá všechny školy: VYDRŽTE! Ještě jsme nezvítězili ! Dosáhli jsme změn, ale musí se ukázat, zda jsou to změny, po kterých jsme volali. Děkujeme vám za vaši statečnost a vytrvalost, ale prosíme vás: bděte a vytrvejte !                              Vítězství se blíží!