Seznam provokačních letáků

inventární číslo: L89-049
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Seznam provokačních letáků

Podepsaných:

– nezávislým dělnickým hnutím

– poctiví občané naší „vlasti“

– provolání „A co dál studenti“

– životopisy, představitelů Občanského fóra

– „Kdo hovoří za náš národ

Dále jsou to i jiné letáky s pravopisnými chybami: znění „My s vámi zatočíme“

Prosím strhávejte je ústně negujte. OF.