Stanovisko studentů VŠ

inventární číslo: L89-002
výška v cm: 21x13,8
šířka v cm:

Stanovisko studentů VŠ přijaté po vyhlášení složení nové FV

STUDENTI STÁVKUJÍ DÁL!!!

Včerejší prohlášení stávkového výboru VŠ přednesené v TV je v této chvíli neaktuální a považujeme ho za neplatné. Vzhledem k situaci vzniklé po vyhlášení nové vlády rozhodně protestujeme proti jejímu složení, které je výrazem nepochopení vážnosti situace a považujeme za nezbytné provést ihned další výrazné změny.

Důvodem našeho rozhodnutí je faktická ignorace zrušení 4. článku Ústavy, což znovu zajišťuje KSČ vedoucí úlohu při řízení státu a neodpovídá skutečnému rozložení politických sil ve společnosti.

Proto tedy: stávkujeme dál!!!

 

Celostátní stávkový výbor VŠ                                                                              Praha 4. 12. 1989. 8:30