Svobodné slovo

inventární číslo: L89-036
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Svobodné slovo

DENÍK ČESKOLOVENSKÉ STRANY SOCIALISTICKÉ