The Sun

inventární číslo: L89-064
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

THE SUN, Thursday, November

HYPOCRITES! SACKED 5,000 WORKERS

THE Sun

BRITÁNIE ZDRAVÍ STATEČNÝ NÁROD

VÍTÁME SVOBODU

Nechť jsou Vánoce rozbřeskem jasného nového dne

Dnes ráno The Sun, nejpopulárnější deník Velké Británie, posílá srdečné pozdravy statečným lidem Československa. S nadšením a pýchou vás vítáme ve světe svobody. Demokracie ve Velké Británii má tisíciletou tradici. Westminsterský Parlament byl matkou podobných institucí ve Spojených Státech, Kanadě a Novém Zélandě a řadě dalších zemí v Africe, Asii a Pacifiku, které byly nejprve součástí Britské Říše a potom členy společné rodiny Commonwealthu.

Vaše země, třebaže se vynořila ze starého království Čech, nebyla vždy nezávislá. V moderní době se Československo vynořilo z rozvalin staré Rakousko-Uherské říše teprve před 70 lety. Ale touha po svobodě a demokracii velmi rychle zapustila kořeny.

Tyrania

Ideály, které se nejprve rozvily za Tomáše Masaryka ve dvacátých a třicátých letech, přežily Mnichovskou zradu a dlouho noc nacistické okupace. Po válce bylo Československo vrženo do nové tyranie, komunismu Josefa Stalina. Ale pochodeň stále hoří. Vzplála opět krátce v roce 1968, kdy Alexandr Dubček vedl svůj odvážný boj za změny, ale byla uhašena ruskými tanky.

Většina světa si pravděpodobně myslela, že duch svobody byl (nečitelné) zdrcen v lidu Československa. Ale několik posledních (nečitelné) dní nám všem na západě ukázalo, jak jsme se mýlili. A nyní to vypadá, že duch (nečitelné) konečně (nečitelné). My na západě si můžeme jen přát, aby tentokrát jste byli úspěšní. Žádný národ nebojoval tvrdě (nečitelné) svobodu než český národ. (Nečitelný) národ nemá větší nárok na (nečitelné) volnost a spokojenost.

Přejeme vám, aby Vánoce byly rozbřeskem nového, jasného dne pro vás všechny v Československu.