Týden proti znečištění ovzduší

inventární číslo: L89-142
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

TÝDEN PROTI ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Protože ovzduší v Praze se stále zhoršuje a my nevidíme žádné zlepšování této katastrofální situace, vyhlašujeme týden od 18. – 22.12 za Týden proti znečišťování pražského ovzduší. Proto vyzýváme všechny ochranáře, studenty a občany, aby se do této kampaně zapojili. Problémy, jejichž řešení vyžadujeme, jsou :

1.       Veřejná informovanost

a)       jestliže nastane inverze, považujeme za nutné mnohem důraznější vyhlašování této situace, i s upozorněním, jak se před ní chránit. Kromě průměrných pražských hodnot by se měly vyhlašovat oblasti Prahy, kde došlo k extrémnímu překročení hodnot

b)      žádáme aktuální uvádění údajů o kvalitě ovzuší na displejích umístěných viditelně na frekventovaných místech

c)       žádáme urychlené informace o působení znečištěného ovzduší na zdraví a o zdravotním stavu obyvatel Prahy.

d)      žádáme uveřejnění seznamu hlavních znečišťovatelů v Praze a jejich stanoviska k řešení této situace

2.       Žádáme předložení vyhlášky o opatřeních při nepříznivých meterologických situacích z 21.12.88 NVP znovu do skutečně otevřené veřejné a odborné diskuse

3.       Technická opatření

a)       žádáme zákaz kamiónové dopravy přes Prahu v sobotu a v neděli a omezení nákladní dopravy přes centrum Prahy

b)      žádáme urychlení plynofikace

c)       žádáme větší počet monitorovacích stanic, rozmístěných na reprezentativních místech a vybavených moderní technikou

d)      žádáme o podpoření a i upřednostnění veškerých výzkumů a výroby katalyzátorů

Pod výše uvedené požadavky je potřeba sebrat co nejvíce podpisů na jejich podporu. Sbírání podpisů by mělo probíhat do konce prosince, podpisové archy posílejte na adresu Pražského ekologického centra, Dubečská 8, Praha 10, PSČ 100 00.

Nezávisle na nás 18. 12. 89 Pražské matky pořádají pochod se svými dětmi Prahou k NVP na nám. prim. Vacka. Sraz mají v pondělí 18. 12. 89 v 15:00 hod. u Dětského domu Na příkopech.

Další z akcí, které budeme pořádat my, je rozdávání letáčků s informací, jak se chovat při inverzi. Budeme mít nasazené plynové masky nebo respirátory, které je možné zakoupit v Jungmanové ulici asi za 10,- Kč.

Po Praze by se mělo objevit co nejvíce plakátků s hesly chceme informace o špatném pražském ovzduší a jeho dopadech na naše zdraví, chceme dýchat čistý vzduch apod.

Dále budeme ve středu a ve čtvrtek pořádat besedy o pražském ovzduší – podrobnější informace o místě konání můžete získat na tel. čísle 80 29 08.

Cílem celé této kampaně je vytvořit tlak veřejnosti na řešení těchto problémů. Čím více se bude jejich řešení oddalovat, tím více na to budeme doplácet zdravím nejen my všichni, ale zanedlouho i naše děti. Město musí být místem k životu, jinak přestává plnit svůj účel.

Brontosauři a Pražské ekologické centrum