Učení Ježíše Krista

inventární číslo: L89-129
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

UČENÍCI JEŽÍŠE KRISTA

sú za

VŠEOBECNÚ AMNESTIU PRE KAŽDÉHO VÄZŇA

SLOBODA V KRISTU ZAČÍNÁ V MILOSRDENSTVE A LÁSKE

IZAIÁŠ 61/1,2