V Praze dne 22. listopadu 1989

inventární číslo: L89-100
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

V Praze dne 22. listopadu 1989

–      generální prokurátor ČSR JUDr. Jaroslav Krupauer,

–      předseda Federální vlády ČSSR s.Ladislav Adamec,

–      vedoucí tajemník MV KSČ s.Miroslav Štěpán,

–      redakce Rudého práva,

–      redakce Svobodného slova,

–      Československá televize Praha,

–      Vysokoškolský stávkový výbor Praha

My, členové Brigády socialistické práce – útvaru 31 140 DP – Investora dopravních staveb Praha, jsme pobouřeni brutálním zásahem tzv. „pořádkových sil“ MV proti studentům, dělnické mládeži a mládeži v pátek 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze. Tento masakr odsuzujeme jako naprosto nedůstojný socialistické společnosti !

Žádáme okamžité vyšetření tohoto brutálního činu a zveřejnění pravdivého filmového a videomateriálu o událostech na Národní třídě ve sdělovacích prostředcích Československé televize.

Dosavadní pokojný průběh demonstrací mládeže a ostatních obyvatel Prahy ve dnech 18. – 21. 11. 1989 jednoznačně prokazuje, že nositeli násilí nebyli demonstranti, ale státní represivní orgány.

Jako projev nesouhlasu s postupem pořádkových sil MV a na podporu studentů vysokých škol, vyslovili jsme souhlas s generální stávkou dne 27.listopadu 1989.

Podepsáni členové BSP a ostatní členové pracovního kolektivu :
(pracoviště DP-IDS v Praze 2 – Vítězného února 66)