Vážení přátelé, Českomoravská hudební společnost

inventární číslo: L89-105
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Vážení přátelé,

ČESKOMORAVSKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST VÁS ZVE

do lokálu Pražan (V PKOJF) o pátcích 15. a 22. prosince 1989. V DOBĚ OD 19.00 DO 24.00.

Jako hosté vystoupí 15. 12. hajný J. Bouček, zástupce OF ze Semožat, snad jediný hajný v Čechách, který měl zákaz vstupu do lesa po pracovní době a 22. 12. členové „společnosti za veselejší současnost“.

POŘAD PO NÁZVEM „ČERNÁ HODINKA“ MĚL BÝT „ODVÁŽNÝM POLITICKÝM KABARETEM“. SVOU PREMIÉRU SI ODBYL V PÁTEK 17. LISTOPADU. CHÁPETE JISTĚ, ŽE SI UŽ SVOU ODVAHU MŮŽEME STRČIT ZA KLOBOUK. NICMÉNĚ JSME ZJISTILI, ŽE NAŠE „ODVÁŽNÉ KOUSKY“ PŮSOBÍ V POROVNÁNÍ S TÍM, CO SE DĚJE DNES, VELMI KOMICKY. NIC ZE SVÉHO PŮVABU PAK NEZTRATILY PÍSNĚ, KTERÝMI JE POŘAD PROVÁZEN.

JMÉNEM ČMHS

prof. Sláva Duben

P. S. VSTUPENKY LZE REZERVOVAT 227 223 (P. TRNĚNÝ)

Za nové obrození!