Vrať mi ráj...

inventární číslo: L89-085
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Vrať mi ráj vonných pstružích řek.

Čistý vzduch, Ticho pro sny – spaní.

Svobodu volby. Cestování.

Lži změnily smích na nářek.

Vrať mi ráj pravdy. Ne ráj zdání!

/Ze sbírky Vrať mi ráj/

Básník PETR SKATRLANT odevzdal na konto OF celkový honorář za knihu veršů VRAŤ MI RÁJ vydávanou tento předvánoční týden nakladatelstvím Čs. spisovatel v edici České básně.

Proč?

„Protože OF odpovědělo na moji výzvu: vrátili mi ráj!“

Petr Skarlant

14.12.1989

EKOLOGICKÝ ATHEISMUS