Vy už nespíte?

inventární číslo: L89-084
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Vy už nespíte?

organizací. Každá z nich nechť má samostatnost programu i rozhodování. První známky již vidíme ve Svazu mládeže, v socialistické a lidové straně i v jiných organizacích. A co je zcela nezbytné, [nečitelné] je legalizace všech nezávislých a vboji za demokracii osvědčených občanských iniciativ. Tak učiní náš veřejný život důležitý krok k demokratickému pluralismu, jehož podmínkou je skoncování s mocensky uplatňovanou hegemonií komunistické strany, přesněji jejího zbyrokratizovaného aparátu.

Přitom všichni zajisté chápeme, že jeden milión, sedmset tisíc komunistů představuje značnou část našich občanů a že jsou mezi nimi tisíce schopných a kompetentních. Svou společenskou úlohu si však musí vydobýt v demokratické soutěži s ostatními, nikoliv si ji zabezpečovat mocenskou převahou, zapsanou dokonce v ústavě. Se všemi členy, kteří nejsou spjati se stalinskými manýry, kteří uznávají potřebu vzdát se svých privilegií a žít jako rovnoprávní členové občanské společnosti, jsme my ostatní připraveni se dohodnout. Hesla o jakési krvavé pomstě, která prý komunisty čeká, jsou pustými provokacemi a nemají s politickou kulturou, jakou chceme v naší zemi zakotvit, pranic společného.

Před námi je nelehké období přechodu od starého systému k novému. Je v zájmu celonárodního společenství dospět k rozumné, kompromisní, ale zásadové dohodě o cílech a prostřednictvím přestavby v politice, ekonomice i kultuře. Je dobré, že máme Občanské fórum, které se nehodlá sektářsky uzavírat, ale chce přistoupit k dialogu s novou, obrozenou státní mocí, abychom vyšli z krize co možná nejmenšími obětmi a nastoupili konečně klidnou cestu vpřed.

Věřím, že se dokážeme shodnout na principech budoucího programu revolučních přeměn a sjednotit se bez rozdílu světového názoru, náboženského vyznání, politického přesvědčení k jeho postupnému uskutečňování.

Buďme si vědomi – dovolte odbočku k oblasti ekonomiky – že pod povrchem životního standartu, který poněkud převyšuje standarty některých sousedních zemí, hlodá tisícihlavá hydra nerovnováhy, disproporcí stamiliardového vnitřního dluhu, výrobního zaostávání, chátrání měst a vesnic, ztráty vnějších trhů atd. Ekonomická reforma se neobejde bez obětí – což nechtějí anebo se bojí přiznat dnešní oficiální představitelé – bez dočasné újmy na našich konzumních přáních, ale tyto oběti