Výzva příslušníkům ozbrojených složek

inventární číslo: L89-009
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

* Ručně v pravém horním rohu: VINA JE DŮLEŽITÁ, PŘÍČINA DŮLEŽITĚJŠÍ

VÝZVA PŘÍSLUŠNÍKŮM OZBROJENÝCH SLOŽEK

Spoluobčané!

Obrací se na vás studenti Pražských vysokých škol v souvislosti s událostmi, které současné době hýbou naší zemí a které bezprostředně vyvolal masakr z pátku 17. 11. 1989.

Vyzýváme Vás, příslušníky bezpečnosti, Lidových milicí a zejména armády k solidaritě s probíhajícími stávkami. Dále apelujeme na Vaší prostou lidskou čest, abyste v případě, že budete opět vyzváni k nějakému protilidovému násilnému zásahu, odmítli účast na podobné akci. Taková akce, kteráby skutečně mohla zvrátit průběh opravdových demokratizačních procesů, by totiž musel být nyní nejen již celostátního rozsahu, a tedy daleko brutálnější, nežli všechny předcházející. Spoléháme se do budoucnosti na Vaší odpovědnost a věříme, že případné celonárodní tragédii pomůžete zabránit. TAKY VĚŘÍM NEZNÁMÝ VOJÍNE

Na závěr připomínáme úvod naší výzvy – jsme spoluobčané.

Studenti pražských VŠ

* Fixou pod to dopsané: NECHCEME MAFII NA MINISTERSTVU VNITRA! CHCEME ZNÁT VINÍKY ZE 17. 11. 89 KDO TO BYL?