Zadržení

inventární číslo: L89-112
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

ZADRŽENÍ

Zadržení podezřelého a obviněného orgánem činným v trestním řízení (tj. vyšetřovatelem, vyhledavatelem a orgánem konajícím objasňování) upravuje §75, §76 trestního řádu.

Podmínky zadržení jsou tyto:

1– existence důvodného názoru, že jsou splněny zákonné podmínky pro uvalení vazby prokurátorem.

2– předchozí souhlas prokurátora nebo příkaz prokurátora, s tou výjimkou, pokud věc nesnese odkladu a souhlas nelze opatřit předem.

O zadržení musí být sepsán bezodkladně protokol s uvedením místa a doby zadržení a důvodu zadržení. Jeho opis se doručí neprodleně prokurátorovi.

Orgán, který zadržení provedl, zadrženého musí bezodkladně vyslechnout. Odpadnou-li důvody zadržení, musí býz osoba propuštěna na svobodu. V opačném případě nejpozději do 48 hodin od zadržení musí být zadržený předán prokurátorovi, který rozhodne, zda osoba bude dána do vazby nebo propuštěna na svobodu. Trestní řád neupravuje, jakých prostředků mohou orgány činné v trestním řízení použít k překonání odporu zadržené osoby. Proti zadržení není přípustný opravný prostředek.