Zmena

inventární číslo: L89-059
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

ZMENA

Vydávajú študenti žurnalistiky FF UK BRATISLAVA

Číslo 6   28. 11. 1989       Uzávierka 27. 11. ´89 21.00 hod.

NA ČOM STAVIAME

Žijeme v časoch,keď sa situácia v našej spoločnosti mení nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. My, autori novín ZMENA – študenti katedier FF UK v Bratislave – reagujeme: Chceme našimi článkami naďalej bojovať za splnenie všetkých piatich požiadaviek vyhlásenia Celoslovenského vysokoškolského štrajkového výboru (CVKŠV) z 20. novembra.Dalej sa plne stotožňujeme s požiadavkami iniciatívy Verejnosť proti násiliu a CVKŠV zo dňa 25. 11., ktoré rozvádzajú a konkretizujú tretí bod spomenutého pôvodného vyhlásenia. Žiadame teda, aby sa slobodnými voľbami vytvoril zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti. Chceme stavať na tom, že v novom usporiadaní našej spoločnosti si musí vedúca sila dôveru ľudí vybojovať v slobodných voľbách a nie ju mať ústavne zaručenú. A preto dnes, v období prelomu od starého k novému, jednoznačne žiadame zrušenie VEDÚCEJ úlohy KSČ, ktorá je zakotvená v ešte stále platiacej ústave. Zmena ústavy je nevyhnutná. Našou snahou je napomôcť procesu vytvorenia skutočne demokratického Československa, v ktorom bude mať každý človek právo na svoj názor a právo slobodne si zvoliť stranu, či združenie, ktorému bude dôverovať.

redakcia

NECHEME NÁSILIE !

Úplne opodstatnená požiadavka demokracie a výmeny kádrov na všetkých miestach spoločenského i politického života sa nesmie stať výzvou k odplate a čistkám. Je zarážajúce, že v našom pomerne znášanlivom národe sa šíria reči o „hone na komunistov“. Masové cistky sa môžu stať rozbuškou k teroru, zastrašovaniu a násiliu. Toto si musíme v najbližšej dobe uvedomiť. Volať po terore je nemysliteľné. V našej republike je jeden a pol milióna komunistov. Ak k ním prirátame ich rodinných príslušníkov, bola by prenasledovaná prakticky tretina občanov. V takom okamihu by sme „dobrých“ a „zlých“ komunistov rozlišovali len veľmi ťažko. V KSČ je okrem iných sústredená veľká časť robotníkov, inteligencie, ekonómov, špecialistov. Sú to ľudia, bez ktorých sa štát nezaobíde. Nemôžeme sa predsa uchyľovať k praktikám, ktorých sa pridržala stará vláda. Akonáhle sa vytvorí atmosféra strachu a prenasledovania, obvinenia sa začnú šíriť lavínovite v akomsi hierarchickom slede. Od tých spoločensky najzávažnejšich, tykajúcich sa celého národa, po úplné regionálne, až osobné, ktoré presiahnu rámec charakteru hnutia. Ziadali sme predsa konštruktívny dialóg a nie konfrontáciu. Prežili sme dvadsať rokov neustáleho podvedomého strachu a zastrašovania. Nechceme sa dočkať jeho novej vlny.

ZRELOSŤ LEŽI V KOLÍSKE

Mládež, ktorá prichádza na demonštrácie, je manipulovaná emotívne naladenými rečníkmi. V podstate nevie, o čo ide. Napríklad intelekt stredoškolákov nie je dostatočne vyvinutý na to, aby dokázali rozoznať pravdu a úprimnosť od lži a pokrytectva. O to viac verím rozumu a zrelosti šarvancov zo základných a materských škôl. Starších z nich ešte pár dní pred nahnaním do prvomájového sprievodu učia pochodovať a spontánne skandovať heslá. Štvorročných drobcov zase ktosi vychováva tak, že si schuti a precítene nôtia budovateľské piesne. Mládež zrejme kôrnatie. Čím je ratolesť staršia, tým je nezreljšia. Ešte v kolínske si mládežník pospevuje Smelo tovarišči v nogu. Len čo mu však vyhúknu fúzy, začne zmanipulovane húkať na uliciach,  S tým treba niečo robiť.

Oprava

Škriatok šarapatí aj v nezávislej tlači, čo len dokazuje, že naše noviny vznikajú v improvizovaných podmienkach. V ZMENE č. 5 z 28. 11. 1989 si opravte v článku „Čerešne dole“ Miroslava Urbánka na Karla Urbánka.

 

Žeby letáková vojna?

V pondelok popoludní sa Bratislavčanom dostali do rúk krátke oznamy o rozširovaní letákov s protištátnyn, buričským obsahom, ktoré chcú narušiť disciplínu a kľud v krajine. Preto vas týmto prosíme, aby ste výzvy tohto typu nebrali na vedomie.

GENERÁLNY ŠTRAJK – BUDÍČEK ROZUMU I SRDCA

Písať o tom, čo sa dialo v pondelok, v deň generálneho štrajku na uliciach Bratislavy, by bolo bezvýznamné. Je nemožné opísať pocity babky, ktorá po vyše štyridsiatich rokoch opäť cíti závan slobody; ešte ťažšie je opísať pocity mladých ľudí, ktorí zrazu začínajú nachádzať zmysel a cieľ života. Ľahšie ako o ich pocitoch sa píše o fantázii, ktorú vložili do ich vyjadrenia. Tá bola ozaj bezmedzná. Napríklad poštár vhodil ku každému listu do schránky aj československú trikolóru; predavačka Klenotov zas odzvonila časom temna najväčším budíkom, ktorý našla v predajni. Prím vo vyjadrení radosti však hrala vo všetkých prípadoch ľudskosť, láska a priateľstvo medzi ľuďmi, ktorí sa síce nepoznali, ale mali spoločný cieľ. Nie, nechcem písať len o reťaziach, ktoré mladí i starí vytvorili pochytaním sa za ruky. Ľudskosťou možno nazvať i štrajk predavačiek z „Tety“, ktoré podávali štrajkujúcim zdarma čaj. Ako inak pomenovať vyjadrenie protestu kuchárok na internáte v Mlynskej doline, ktoré si predľžili svoj pracovný čas o hodinu – obedy vydávali študentom štyri hodiny namiesto troch. Najimpozantnejšie však určite zapôsobila veľká symbolická loď na Hviezdoslavovom námestí, ktorá musí doplávať do prístavu demokracie.

KORUNOVÉ ZBIERKY

Včera sme sa v uliciach Bratislavy stretli s viacerými skupinami mladých ľudí, ktorí „v mene“ Celoslovenského vysokoškolského koordinačného štrajkového výboru svojvoľne organizovali príspevkové akcie. Dvoch z nich, Rada a Roba, robotníkov zo Zdroja a Slovnaftu, priviedli na podnet občanov pred koordinačný výbor príslušníci ZNB. Od 13.30 do 16.40 vybrali v podchode na Mierovom námestí 9000 Kčs. Viacero okoloidúcich im však nedôverovalo. V tomto prípade nedôvera azda odôvodnená nebola. Slovenský koordinačný výbor slovami Sväťa Bombíka však zaujal nasledujúce stanovisko: „Nikto to študentov ani ich spolupracovníkov nebol poverený organizovať pouličné peňažné zbierky. Tieto akcie by mohli byť zneužité na očiernenie nášho hnutia. Kto chce vysokoškolákov podporiť, môže so svojím príspevkom prísť priamo na Jiráskovu 3.“

Ó, MLÁDEŽ NAŠA, TYS´DRŽITEĽKOU RÁNA

Ó, mládež naša, tys´držiteľkou rána, vladárkou mája tys´ jara pokladníkom, šafárom sťaslivým; k tebe obraciam sa to smutnej zápače, od ďalekých honov, mrázkom už striebrených -volám: Vezmi kľuče, odomkni raj zavretý! Zač zápas veľký ten? Za trón pravdy, dobra zdroj, krásy diadém; za kráľovstvo ducha! (Z básne P. O. Hviezdoslava)