Počítačové hry

Pro účely výstavy a webové prezentace jsme přeprogramovali tři protestní hry z let 1988-1989.

Zahrajte si původní textové hry, které jsme přeprogramovali, aby je bylo možné spustit přímo ve vašem prohlížeči:

V roce 1989 vlastnilo již více než 100 000 obyvatel Československa domácí počítač. Zpravidla se jednalo o osmibitové počítače individuálně dovezené ze zahraničí. Uživatelé počítačů se scházeli v počítačových klubech, které spadaly pod organizace jako Svazarm nebo Socialistický svaz mládeže. V klubech i doma pak nejen trávili dlouhé hodiny kopírováním a hraním zahraničních her, ale psali také svoje vlastní. Z osmdesátých let se tak dochovalo přes tři sta československých her, z nichž značnou část tvoří takzvané textovky – hry, které děj popisují pomocí psaného textu a v nichž hráč ovládá hlavní postavu vypisováním příkazů typu „vezmi zapalovač“.

Většina textovek se inspirovala západní populární kulturou, některé však zpracovávaly i lokální témata. V roce 1988 se začaly objevovat anonymně vydávané hry, které otevřeně kritizovaly komunistický režim. Jednou z nich byla satirická P.R.E.S.T.A.V.B.A., jejímž cílem je vyhodit do povětří sochu Lenina. V Dobrodružství Indiana Jonese na Václavském náměstí dne 16. 1. 1989 musí ikonický hrdina americké popkultury zlikvidovat nebo přelstít příslušníky Veřejné bezpečnosti a milicionáře během Palachova týdne. V textovce 17. 11. 1989 má pak hlavní hrdina za úkol natočit svědectví o násilí na demonstrantech na Národní třídě. Tyto tituly patří mezi první dokumentované příklady aktivistických počítačových her na světě.

Jak jsme oživili textovky

Původní verze těchto her, napsané pro počítače Sinclair ZX Spectrum a kompatibilní, jsou dnes dostupné v online archivech provozovaných fanoušky retro her. Lze je spustit pomocí speciálního softwaru, takzvaného emulátoru, i na moderních počítačích, vyžaduje to však jistou úroveň technických dovedností. Abychom hry zpřístupnili širší veřejnosti, od základů jsme je přepsali pro webové technologie (JavaScript, HTML a CSS). Výsledné konverze lze hrát přímo ve webovém prohlížeči a výhledově je plánujeme přeložit do cizích jazyků. Základní herní logiku a uživatelské rozhraní zajišťuje na míru napsaný engine, který je společný všem třem titulům a bude možné jej použít i pro rekonstrukci dalších textovek.

Až na několik výjimek jsou veškeré texty v našich konverzích původní. Pouze jsme opravili případné překlepy, a pokud chyběla česká diakritika, tak jsme ji přidali. Hádanky a jednotlivé herní mechaniky jsme co nejvěrněji zreprodukovali. Mapy místností rovněž zůstaly zachovány a konverze lze dohrát pomocí týchž sekvencí příkazů jako originály. V případě her P.R.E.S.T.A.V.B.A. a 17. 11. 1989 jsme vycházeli z dochovaného zdrojového kódu v jazyce BASIC. V případě Dobrodružství Indiana Jonese na Václavském náměstí dne 16. 1. 1989 jsme sice zdrojový kód neměli k dispozici, ale podrobně jsme zanalyzovali její chování pomocí reverse engineeringu.

Oproti originálům jsou v našich konverzích následující změny:

Nově jsme vytvořili úvodní obrázky pro P.R.E.S.T.A.V.B.U. a Indiana Jonese na Václavském náměstí, a to v rozlišení a paletě odpovídajícím grafickým možnostem původní platformy (ZX Spectrum). Původní verze žádný obrázek neměly.

Konverze oproti originálům obsahují legendu (dostupnou přes klávesu F1 nebo ikonu v pravém horním rohu) a nápovědu (dostupnou přes příkaz POMOC).

Konverze umožňují uložit a nahrát pozici ve hře (SAVE a LOAD). Z původních titulů to dovoloval pouze 17. 11. 1989.

Konverze používají čitelnější písmo a mají přívětivější uživatelské rozhraní. Umožňují například opakovat předchozí příkazy pomocí kurzorových šipek, případně klávesy TAB. Lze v nich také používat synonyma (SEBER místo VEZMI apod.)

V několika případech jsme do her doplnili chybějící popisy předmětů. Veškeré přidané texty jsou odlišeny tmavším písmem.

Konverze připravili:

Jaroslav Švelch – produkce, analýza zdrojového kódu a herních mechanik, design
Martin Kouba – program, design
Jana „Yuffie“ Kilianová – pixel art

Jaroslav Švelch